Przejdź do treści

SamoZdrowienie- spotkanie z Totalną Biologią

  Prowadzą Ewa Witek i Barbara Pilecka

  Nauczysz się:
  – jak zlokalizować chorobę lub problem,
  – jak stosować totalną biologię dla siebie i każdej osoby, która mogłaby potrzebować twojej pomocy,
  – jak wpływać na teraźniejszość i przyszłość przez rozpoznanie wzorców z przeszłości.

  𝐒𝐚𝐦𝐨𝐙𝐝𝐫𝐨𝐰𝐢𝐞𝐧𝐢𝐞 – spotkania w okół 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐧𝐞𝐣 𝐁𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐢

  𝐙𝐝𝐫𝐨𝐰𝐢𝐞 𝐭𝐨 𝐣𝐞𝐝𝐧𝐨 𝐳 𝐧𝐚𝐣𝐰𝐚ż𝐧𝐢𝐞𝐣𝐬𝐳𝐲𝐜𝐡 𝐥𝐮𝐝𝐳𝐤𝐢𝐜𝐡 ż𝐲𝐜𝐳𝐞ń.
  𝐂𝐡𝐨𝐫𝐨𝐛𝐚, 𝐬𝐳𝐜𝐳𝐞𝐠ó𝐥𝐧𝐢𝐞 𝐭𝐚 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐰𝐥𝐞𝐤ł𝐚, 𝐧𝐚𝐰𝐫𝐚𝐜𝐚𝐣ą𝐜𝐚 𝐜𝐳𝐲 𝐭𝐳𝐰. 𝐧𝐢𝐞𝐮𝐥𝐞𝐜𝐳𝐚𝐥𝐧𝐚, 𝐦𝐨ż𝐞 𝐩𝐨𝐤𝐢𝐞𝐫𝐨𝐰𝐚ć 𝐧𝐚𝐬 𝐤𝐮 𝐦𝐞𝐭𝐨𝐝𝐨𝐦 𝐥𝐞𝐜𝐳𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐤𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐧𝐞𝐠𝐨 𝐢 𝐡𝐨𝐥𝐢𝐬𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧𝐞𝐠𝐨.

  𝐓𝐰𝐨𝐣𝐞 𝐜𝐢𝐚ł𝐨 𝐣𝐞𝐬𝐭 𝐛𝐨𝐰𝐢𝐞𝐦 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞𝐦 𝐝𝐨𝐬𝐤𝐨𝐧𝐚ł𝐲𝐦. 𝐃𝐨𝐛𝐫𝐳𝐞 𝐧𝐚𝐬𝐭𝐫𝐨𝐣𝐨𝐧𝐞 𝐛𝐫𝐳𝐦𝐢 𝐩𝐢ę𝐤𝐧𝐢𝐞. 𝐂𝐳𝐚𝐬𝐞𝐦 𝐣𝐞𝐝𝐧𝐚𝐤 𝐬𝐢ę 𝐫𝐨𝐳𝐬𝐭𝐫𝐨𝐢. 𝐄𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐚 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐬𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐰𝐭𝐞𝐝𝐲 𝐬𝐰𝐨𝐛𝐨𝐝𝐧𝐢𝐞 𝐩ł𝐲𝐧ąć, 𝐚 𝐓𝐲 𝐦𝐨ż𝐞𝐬𝐳 𝐨𝐝𝐜𝐳𝐮𝐰𝐚ć 𝐭𝐨 𝐣𝐚𝐤𝐨 𝐛ó𝐥, 𝐝𝐲𝐬𝐟𝐮𝐧𝐤𝐜𝐣ę, 𝐬𝐭𝐚𝐧 𝐜𝐡𝐨𝐫𝐨𝐛𝐨𝐰𝐲..

  𝐈 𝐭𝐮 𝐝𝐨𝐜𝐢𝐞𝐫𝐚𝐦𝐲 𝐝𝐨 𝐬𝐞𝐝𝐧𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐮 𝐒𝐚𝐦𝐨𝐙𝐝𝐫𝐨𝐰𝐢𝐞𝐧𝐢𝐚, 𝐤𝐭ó𝐫𝐲 𝐭𝐫𝐚𝐤𝐭𝐮𝐣𝐞 𝐜𝐡𝐨𝐫𝐨𝐛ę 𝐣𝐚𝐤𝐨 𝐬𝐲𝐠𝐧𝐚ł 𝐨𝐝 𝐩𝐨𝐝ś𝐰𝐢𝐚𝐝𝐨𝐦𝐨ś𝐜𝐢 𝐨 𝐳𝐚𝐛𝐥𝐨𝐤𝐨𝐰𝐚𝐧𝐞𝐣 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐢.
  Ż𝐫ó𝐝ł𝐞𝐦 𝐭𝐲𝐜𝐡 𝐛𝐥𝐨𝐤𝐚𝐝 𝐦𝐨𝐠ą 𝐛𝐲ć 𝐭𝐫𝐚𝐮𝐦𝐚𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧𝐞 𝐩𝐫𝐳𝐞ż𝐲𝐜𝐢𝐚, 𝐰𝐲𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐞𝐦𝐨𝐜𝐣𝐞, 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐞 𝐩𝐫𝐳𝐨𝐝𝐤ó𝐰.

  𝐂𝐳𝐲𝐦 𝐳𝐚𝐭𝐞𝐦 𝐣𝐞𝐬𝐭 𝐒𝐚𝐦𝐨𝐙𝐝𝐫𝐨𝐰𝐢𝐞𝐧𝐢𝐞? 𝐓𝐨 𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐧𝐲 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬 𝐫ó𝐰𝐧𝐨𝐰𝐚ż𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐢 𝐡𝐚𝐫𝐦𝐨𝐧𝐢𝐳𝐨𝐰𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐢, 𝐛𝐞𝐳 𝐢𝐧𝐠𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐣𝐢 𝐜𝐳𝐞𝐠𝐨ś/𝐤𝐨𝐠𝐨ś 𝐳 𝐳𝐞𝐰𝐧ą𝐭𝐫𝐳. 𝐓𝐨 𝐮𝐫𝐮𝐜𝐡𝐨𝐦𝐢𝐞𝐧𝐢𝐞 𝐬𝐰𝐨𝐣𝐞𝐠𝐨 𝐛𝐨𝐬𝐤𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐦𝐞𝐜𝐡𝐚𝐧𝐢𝐳𝐦𝐮 𝐩𝐫𝐳𝐲𝐰𝐫𝐚𝐜𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐜𝐢𝐚ł𝐚 𝐝𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐮 𝐫ó𝐰𝐧𝐨𝐰𝐚𝐠𝐢. 𝐓𝐨 𝐨𝐝𝐧𝐚𝐥𝐞𝐳𝐢𝐞𝐧𝐢𝐞 𝐡𝐚𝐫𝐦𝐨𝐧𝐢𝐢 𝐂𝐢𝐚ł𝐚- 𝐔𝐦𝐲𝐬ł𝐮-𝐃𝐮𝐬𝐳𝐲.
  𝐉𝐞ś𝐥𝐢 𝐜𝐡𝐜𝐞𝐬𝐳 𝐳𝐠łę𝐛𝐢ć 𝐭𝐚𝐣𝐧𝐢𝐤𝐢 𝐭𝐞𝐠𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐮, 𝐩𝐫𝐳𝐲𝐣𝐝ź 𝐧𝐚 𝐧𝐚𝐬𝐳𝐞 𝐒𝐩𝐨𝐭𝐤𝐚𝐧𝐢𝐞 , 𝐤𝐭ó𝐫𝐞 𝐩𝐨𝐦𝐨ż𝐞 𝐳𝐚𝐫ó𝐰𝐧𝐨 𝐓𝐨𝐛𝐢𝐞, 𝐣𝐚𝐤 𝐢 𝐓𝐰𝐨𝐢𝐦 𝐛𝐥𝐢𝐬𝐤𝐢𝐦 𝐰𝐲𝐣ść 𝐩𝐨𝐳𝐚 𝐜𝐡𝐨𝐫𝐨𝐛𝐲, 𝐝𝐲𝐬𝐟𝐮𝐧𝐤𝐜𝐣𝐞, 𝐤𝐨𝐧𝐭𝐮𝐳𝐣𝐞, 𝐜𝐳𝐲 𝐨𝐠𝐫𝐚𝐧𝐢𝐜𝐳𝐞𝐧𝐢𝐚.
  𝐙𝐚𝐜𝐳𝐞𝐫𝐩𝐧𝐢𝐞𝐦𝐲 𝐰𝐢𝐞𝐝𝐳𝐲 𝐳 𝐝𝐳𝐢𝐞𝐝𝐳𝐢𝐧 𝐭𝐚𝐤𝐢𝐜𝐡 𝐣𝐚𝐤 : 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐧𝐚 𝐁𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐚, 𝐍𝐨𝐰𝐚 𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚ń𝐬𝐤𝐚 𝐌𝐞𝐝𝐲𝐜𝐲𝐧𝐚, 𝐑𝐞𝐜𝐚𝐥𝐥 𝐇𝐞𝐚𝐥𝐢𝐧𝐠, 𝐏𝐬𝐲𝐜𝐡𝐨𝐛𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐚, 𝐏𝐬𝐲𝐜𝐡𝐨𝐬𝐨𝐦𝐚𝐭𝐲𝐤𝐚, 𝐚 𝐭𝐚𝐤ż𝐞 𝐞𝐩𝐢𝐠𝐞𝐧𝐞𝐭𝐲𝐤𝐚, 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐲𝐜𝐲𝐣𝐧𝐚 𝐌𝐞𝐝𝐲𝐜𝐲𝐧𝐚 𝐂𝐡𝐢ń𝐬𝐤𝐚, 𝐂𝐡𝐢𝐫𝐮𝐫𝐠𝐢𝐚 𝐅𝐚𝐧𝐭𝐨𝐦𝐨𝐰𝐚.
  𝐏𝐨𝐤𝐚ż𝐞𝐦𝐲 𝐣𝐚𝐤 𝐧𝐚𝐰𝐢ą𝐳𝐚ć 𝐛𝐥𝐢𝐬𝐤𝐢 𝐤𝐨𝐧𝐭𝐚𝐤𝐭 𝐳𝐞 𝐬𝐰𝐨𝐢𝐦 𝐜𝐢𝐚ł𝐞𝐦 𝐢 𝐣𝐚𝐤 𝐬𝐢ę 𝐳 𝐧𝐢𝐦 𝐤𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐤𝐨𝐰𝐚ć.
  𝐏𝐨𝐰𝐢𝐞𝐦𝐲 𝐭𝐚𝐤ż𝐞 𝐰 𝐣𝐚𝐤𝐢 𝐬𝐩𝐨𝐬ó𝐛 𝐦𝐨ż𝐧𝐚 𝐩𝐨𝐦𝐚𝐠𝐚ć 𝐰 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐢𝐞 𝐳𝐝𝐫𝐨𝐰𝐢𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐒𝐨𝐛𝐢𝐞 𝐢 𝐬𝐰𝐨𝐢𝐦 𝐛𝐥𝐢𝐬𝐤𝐢𝐦.
  𝐏𝐨𝐩𝐫𝐨𝐰𝐚𝐝𝐳𝐢𝐦𝐲 𝐂𝐢ę 𝐰 𝐨𝐝𝐧𝐚𝐣𝐝𝐲𝐰𝐚𝐧𝐢𝐮 𝐩𝐨𝐰𝐢ą𝐳𝐚ń 𝐦𝐢ę𝐝𝐳𝐲 𝐰𝐞𝐰𝐧ę𝐭𝐫𝐳𝐧𝐲𝐦𝐢 𝐤𝐨𝐧𝐟𝐥𝐢𝐤𝐭𝐚𝐦𝐢 𝐚 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐞𝐦, 𝐭𝐤𝐚𝐧𝐤ą
  𝐢 𝐫𝐨𝐝𝐳𝐚𝐣𝐞𝐦 „𝐮𝐬𝐳𝐤𝐨𝐝𝐳𝐞𝐧𝐢𝐚”.
  𝐃𝐳𝐢ę𝐤𝐢 𝐓𝐰𝐨𝐣𝐞𝐣 𝐰ł𝐚𝐬𝐧𝐞𝐣 𝐩𝐫𝐚𝐜𝐲 𝐧𝐚 𝐭𝐲𝐦 𝐬𝐩𝐨𝐭𝐤𝐚𝐧𝐢𝐮 ł𝐚𝐭𝐰𝐢𝐞𝐣 𝐂𝐢 𝐛ę𝐝𝐳𝐢𝐞:

  • 𝐳𝐫𝐨𝐳𝐮𝐦𝐢𝐞ć 𝐓𝐰𝐨𝐣𝐞 𝐦𝐞𝐜𝐡𝐚𝐧𝐢𝐳𝐦𝐲 𝐛𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐳𝐧𝐞
   -𝐳𝐨𝐛𝐚𝐜𝐳𝐲ć 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐞, 𝐞𝐦𝐨𝐜𝐣𝐞, 𝐤𝐭ó𝐫𝐲 „𝐬𝐭𝐰𝐨𝐫𝐳𝐲ł𝐲” 𝐓𝐰𝐨𝐣ą 𝐜𝐡𝐨𝐫𝐨𝐛ę
   -𝐫𝐨𝐳𝐩𝐨𝐳𝐧𝐚ć 𝐰𝐳𝐨𝐫𝐜𝐞 𝐳𝐚𝐫ó𝐰𝐧𝐨 𝐓𝐰𝐨𝐣𝐞 𝐰ł𝐚𝐬𝐧𝐞, 𝐣𝐚𝐤 𝐢 „𝐨𝐝𝐳𝐢𝐞𝐝𝐳𝐢𝐜𝐳𝐨𝐧𝐞” (𝐫𝐨𝐝𝐨𝐰𝐞)
  • 𝐳𝐫𝐨𝐳𝐮𝐦𝐢𝐞ć 𝐓𝐰𝐨𝐣𝐞 𝐦𝐞𝐜𝐡𝐚𝐧𝐢𝐳𝐦𝐲 𝐛𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐳𝐧𝐞
  • 𝐝𝐨𝐭𝐫𝐳𝐞ć 𝐝𝐨 ź𝐫ó𝐝ł𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐮
   -𝐝𝐨ś𝐰𝐢𝐚𝐝𝐜𝐳𝐲ć 𝐮𝐳𝐧𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐬𝐢𝐞𝐛𝐢𝐞
  • 𝐧𝐚𝐮𝐜𝐳𝐲ć 𝐬𝐢ę 𝐣𝐚𝐤 𝐬𝐭𝐰𝐚𝐫𝐳𝐚ć 𝐛𝐞𝐳𝐩𝐢𝐞𝐜𝐳𝐧ą 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐬𝐭𝐫𝐳𝐞ń 𝐝𝐨 𝐒𝐚𝐦𝐨𝐙𝐝𝐫𝐨𝐰𝐢𝐞𝐧𝐢𝐚
   𝐊𝐢𝐞𝐝𝐲 𝐩𝐫𝐳𝐲𝐳𝐰𝐚𝐥𝐚𝐦𝐲 𝐧𝐚 𝐮𝐣𝐚𝐰𝐧𝐢𝐞𝐧𝐢𝐞 𝐬𝐢ę 𝐭𝐞𝐠𝐨 𝐜𝐨 𝐛𝐲ł𝐨 𝐬𝐤𝐫𝐲𝐰𝐚𝐧𝐞, 𝐨𝐝𝐧𝐚𝐣𝐝𝐮𝐣𝐞𝐦𝐲 𝐭𝐚𝐣𝐞𝐦𝐧𝐢𝐜ę 𝐬𝐰𝐨𝐣𝐞𝐠𝐨
   𝐢𝐬𝐭𝐧𝐢𝐞𝐧𝐢𝐚, 𝐤𝐭ó𝐫𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐬𝐢ę 𝐢𝐬𝐤𝐢𝐞𝐫𝐤ą 𝐩𝐫𝐨𝐰𝐚𝐝𝐳ą𝐜ą 𝐧𝐚𝐬 𝐤𝐮 ż𝐲𝐜𝐢𝐮
   𝐊𝐢𝐞𝐝𝐲 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐬𝐭𝐚𝐣𝐞𝐦𝐲 𝐬𝐭𝐰𝐚𝐫𝐳𝐚ć 𝐝𝐨𝐬𝐤𝐨𝐧𝐚ł𝐞𝐠𝐨 𝐜𝐳ł𝐨𝐰𝐢𝐞𝐤𝐚, 𝐩𝐨𝐳𝐰𝐚𝐥𝐚𝐦𝐲 𝐬𝐨𝐛𝐢𝐞 𝐰𝐫𝐞𝐬𝐳𝐜𝐢𝐞 𝐧𝐚 𝐬𝐢𝐞𝐛𝐢𝐞. 🌸
   🌸 𝐒𝐩𝐨𝐭𝐤𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐨𝐰𝐞 𝐨𝐝𝐛𝐲𝐰𝐚𝐣ą 𝐬𝐢ę 𝐰 ś𝐫𝐨𝐝𝐲 𝐨 𝐠𝐨𝐝𝐳. 𝟏𝟖.𝟎𝟎 𝐰 𝐤𝐥𝐮𝐛𝐢𝐞 𝐎𝐝𝐤𝐫𝐲𝐣 𝐒𝐢𝐞𝐛𝐢𝐞 𝐩𝐫𝐳𝐲 𝐮𝐥. 𝐒𝐳𝐨𝐥𝐜 𝐑𝐨𝐠𝐨𝐳𝐢ń𝐬𝐤𝐢𝐞𝐠𝐨 𝟒 (𝐛𝐮𝐝𝐲𝐧𝐞𝐤 𝐰𝐨𝐥𝐧𝐨𝐬𝐭𝐨𝐣ą𝐜𝐲, 𝐥𝐨𝐤𝐚𝐥 𝐧𝐚𝐝 𝐩𝐨𝐜𝐳𝐭ą- 𝟏 𝐩𝐢ę𝐭𝐫𝐨 , 𝐬𝐜𝐡𝐨𝐝𝐚𝐦𝐢 𝐳𝐞𝐰𝐧ę𝐭𝐫𝐳𝐧𝐲𝐦𝐢).

  𝐜𝐨 𝐩𝐨𝐭𝐫𝐳𝐞𝐛𝐮𝐣𝐞𝐬𝐳:
  𝐝𝐞𝐜𝐲𝐳𝐣𝐢, 𝐨𝐭𝐰𝐚𝐫𝐭𝐨ś𝐜𝐢
  𝐜𝐢𝐞𝐩ł𝐞𝐠𝐨 𝐮𝐛𝐫𝐚𝐧𝐢𝐚, 𝐛𝐨 𝐩𝐨𝐝𝐜𝐳𝐚𝐬 𝐬𝐩𝐨𝐭𝐤𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐦𝐨ż𝐞 𝐳𝐫𝐨𝐛𝐢ć 𝐂𝐢 𝐬𝐢ę 𝐳𝐢𝐦𝐧𝐨
  𝐖 𝐤𝐥𝐮𝐛𝐢𝐞 𝐦𝐚𝐦𝐲 𝐳𝐚𝐫ó𝐰𝐧𝐨 𝐩𝐨𝐝𝐮𝐬𝐳𝐤𝐢 , 𝐣𝐚𝐤 𝐢 𝐤𝐨𝐜𝐲𝐤𝐢
  𝐈𝐧𝐰𝐞𝐬𝐭𝐲𝐜𝐣𝐚 𝟏𝟖𝟎 𝐳ł 𝐳𝐚 𝟑 𝐡 𝐬𝐩𝐨𝐭𝐤𝐚𝐧𝐢𝐞
  𝐊𝐢𝐦 𝐣𝐞𝐬𝐭𝐞ś𝐦𝐲 :
  𝐏𝐨łą𝐜𝐳𝐲ł𝐚 𝐧𝐚𝐬 𝐃𝐮𝐬𝐳𝐚 𝐢…𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐧𝐚 𝐁𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐚
  𝐜𝐳𝐲𝐥𝐢
  𝐉𝐚𝐤 𝐩𝐨𝐰𝐬𝐭𝐚ł 𝐧𝐚𝐬𝐳 𝐰𝐲𝐣ą𝐭𝐤𝐨𝐰𝐲 𝐭𝐞𝐚𝐦 𝐒𝐚𝐦𝐨𝐙𝐝𝐫𝐨𝐰𝐢𝐞-𝐧𝐢𝐨𝐰𝐲?
  𝐏𝐨𝐜𝐳ą𝐭𝐤𝐨𝐰𝐨 𝐧𝐚𝐬𝐳𝐞 ś𝐜𝐢𝐞ż𝐤𝐢 𝐳𝐚𝐰𝐨𝐝𝐨𝐰𝐞 𝐧𝐢𝐞𝐜𝐨 𝐬𝐢ę 𝐫óż𝐧𝐢ł𝐲, 𝐜𝐡𝐨ć 𝐨𝐛𝐢𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐞𝐠𝐚ł𝐲 𝐧𝐚 „𝐩𝐫𝐚𝐜𝐲 𝐳 𝐥𝐮𝐝ź𝐦𝐢.
  𝐉𝐞𝐝𝐧𝐚 𝐳 𝐧𝐢𝐜𝐡 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐛𝐢𝐞𝐠𝐚ł𝐚 𝐛𝐥𝐢ż𝐞𝐣 𝐂𝐢𝐚ł𝐚 (𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐚 𝐛𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐳𝐧𝐞, 𝐟𝐢𝐳𝐣𝐨𝐭𝐞𝐫𝐚𝐩𝐢𝐚), 𝐝𝐫𝐮𝐠𝐚 𝐫𝐚𝐜𝐳𝐞𝐣 𝐛𝐥𝐢ż𝐞𝐣 𝐔𝐦𝐲𝐬ł𝐮
  (𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐚 𝐥𝐢𝐧𝐠𝐰𝐢𝐬𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧𝐞, 𝐬𝐳𝐤𝐨𝐥𝐞𝐧𝐢𝐚, 𝐜𝐨𝐚𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠). 𝐖 𝐦𝐢𝐚𝐫ę 𝐢𝐜𝐡 𝐫𝐨𝐳𝐰𝐨𝐣𝐮, 𝐧𝐢𝐞𝐳𝐚𝐥𝐞ż𝐧𝐢𝐞 𝐨𝐝 𝐬𝐢𝐞𝐛𝐢𝐞, 𝐨𝐝𝐤𝐫𝐲ł𝐲ś𝐦𝐲, ż𝐞
  𝐧𝐚𝐣𝐬𝐤𝐮𝐭𝐞𝐜𝐳𝐧𝐢𝐞𝐣𝐬𝐳𝐚 𝐝𝐫𝐨𝐠𝐚 𝐫𝐨𝐳𝐰𝐨𝐣𝐮 𝐣𝐞𝐬𝐭 𝐰𝐢𝐞𝐥𝐨𝐰𝐲𝐦𝐢𝐚𝐫𝐨𝐰𝐲𝐦 𝐩𝐨łą𝐜𝐳𝐞𝐧𝐢𝐞𝐦 𝐝𝐳𝐢𝐚ł𝐚ń 𝐳𝐞 𝐰𝐬𝐳𝐲𝐬𝐭𝐤𝐢𝐜𝐡 𝐭𝐫𝐳𝐞𝐜𝐡
  𝐩𝐨𝐳𝐢𝐨𝐦ó𝐰: 𝐂𝐢𝐚ł𝐚, 𝐔𝐦𝐲𝐬ł𝐮 𝐢 𝐃𝐮𝐬𝐳𝐲 𝐜𝐳𝐲𝐥𝐢 𝐂𝐔𝐃-𝐞𝐦.
  𝐌𝐚𝐦𝐲 𝐳𝐚 𝐬𝐨𝐛ą 𝐥𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐨ś𝐰𝐢𝐚𝐝𝐜𝐳𝐞ń, 𝐝𝐳𝐢𝐞𝐬𝐢ą𝐭𝐤𝐢 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐲𝐟𝐢𝐤𝐚𝐭ó𝐰, 𝐭𝐲𝐬𝐢ą𝐜𝐞 𝐠𝐨𝐝𝐳𝐢𝐧 𝐨𝐝𝐛𝐲𝐭𝐲𝐜𝐡 𝐤𝐮𝐫𝐬ó𝐰 . 𝐂𝐳𝐞𝐫𝐩𝐢𝐞𝐦𝐲
  𝐳 𝐰𝐢𝐞𝐝𝐳𝐲 𝐍𝐚𝐮𝐜𝐳𝐲𝐜𝐢𝐞𝐥𝐢 𝐭𝐚𝐤𝐢𝐜𝐡 𝐣𝐚𝐤: 𝐆𝐢𝐥𝐛𝐞𝐫𝐭 𝐑𝐞𝐧𝐚𝐮𝐝, 𝐆é𝐫𝐚𝐝 𝐀𝐭𝐡𝐢𝐚𝐬, 𝐈𝐬𝐚𝐛𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐁𝐨𝐨𝐬, 𝐏𝐢𝐨𝐭𝐫 𝐏𝐚ł𝐚𝐠𝐢𝐧 , 𝐉𝐚𝐤𝐮𝐛 𝐒𝐭ę𝐩𝐧𝐢𝐤, 𝐃𝐨𝐫𝐨𝐭𝐚 𝐊𝐚𝐥𝐰𝐚𝐣𝐭.
  𝐀 𝐩𝐨𝐳𝐧𝐚ł𝐲ś𝐦𝐲 𝐬𝐢ę 𝐝𝐳𝐢ę𝐤𝐢 𝐀𝐤𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐢 𝐏𝐬𝐲𝐜𝐡𝐨𝐛𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐢 𝐝𝐫 𝐌𝐚𝐫𝐳𝐚𝐧𝐧𝐲 𝐑𝐚𝐝𝐳𝐢𝐬𝐳𝐞𝐰𝐬𝐤𝐢𝐞𝐣 𝐰 𝐫. 𝟐𝟎𝟏𝟖.
  𝐙𝐚𝐩𝐫𝐚𝐬𝐳𝐚𝐦𝐲 𝐧𝐚 𝐧𝐚𝐬𝐳𝐞 𝐰𝐚𝐫𝐬𝐳𝐭𝐚𝐭𝐲 🌸

  Serdecznie zapraszamy do zapisów na zajęcia:

  Kiedy?
  Każdy ŚRODY – zaczynamy 29 września

  Gdzie?
  Klub Mistrzów – Odkryj Siebie
  ul. Szolc-Rogozińskiego 4 (lokal nad pocztą polską, 1 piętro) Blisko stacji metra Imielin

  Cena?
  Inwestycja w swoje zdrowie na trzygodzinnych zajęciach to 180zł za osobę, płatne gotówką na miejscu spotkania

  Ilość miejsc ograniczona, dlatego zapisz się już dziś!
  Zapisy : pasjaduszy@gmail.com
  Ewa tel. 603643328

  Zapraszamy na wydarzenie na FB – https://fb.me/e/3oyqGR1kQ